INFORMACJE OGÓLNE
 Kontakt
 Przedmiot działania
 Prawne podstawy działania
 Schemat organizacyjny
 Dyrekcja
 
ODDZIALY TERENOWE
 Zakres działania
 Dane teleadresowe
 
DZIAL INWESTYCJI
 Zakres działania
 Plan inwestycji
 Sprawozdanie z realizacji inwestycji
 
ZAMOWIENIA PUBLICZNE
 Dokumentacja projektowa i geodezyjna
 Roboty budowlane
 Prace konserwacyjne
 Inne
 Wyniki postępowań przetargowych
 Plan postępowań o udzielenie zamówień
 
INFORMACJA O WYDATKOWANIU ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
 Roboty budowlane/konserwacyjne
 Usługi
 Dostawy
 
INNE
 Redakcja BiP
 Statystyka
 Kontrola
 Rejestr zmian
 Praca
 


INFORMACJE OGÓLNE - PRZEDMIOT DZIALANIA

 

 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku realizuje zadania w zakresie:

  • Programowania, planowania, nadzorowania wykonywania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych.
  • Utrzymywanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych.


 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku na terenie województwa pomorskiego utrzymuje nastepujące urządzenia melioracji wodnych podstawowych:

  • 2 901,4 km rzek,
  • 1 809,1 km kanałów,
  • 653,2 km wałów przeciwpowodziowych chroniących obszar o powierzchni 140 992 ha,
  • stacje pomp 95 sztuk odwadniające obszar o powierzchni 111 982 ha.


 Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku realizuje zadania z zakresu administracji rządowej.
Środki finansowe na utrzymanie Zarządu zapewnia budżet Województwa Pomorskiego, natomiast środki finansowe na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej pochodzą z budżetu Wojewody Pomorskiego.

 

 

 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego
Podmiot udostępniający: ZMiUW w Gdańsku
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Struczyńska
Wprowadził informację: Witold Tym
Data udostępnienia informacji: 25 lipca 2003
Ostatnia aktualizacja: 29 października 2012 - wersja [46]
ilość odwiedzin: 178295