INFORMACJE OGÓLNE
 Kontakt
 Przedmiot działania
 Prawne podstawy działania
 Schemat organizacyjny
 Dyrekcja
 
ODDZIALY TERENOWE
 Zakres działania
 Dane teleadresowe
 
DZIAL INWESTYCJI
 Zakres działania
 Plan inwestycji
 Sprawozdanie z realizacji inwestycji
 
ZAMOWIENIA PUBLICZNE
 Dokumentacja projektowa i geodezyjna
 Roboty budowlane
 Prace konserwacyjne
 Inne
 Wyniki postępowań przetargowych
 
INFORMACJA O WYDATKOWANIU ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
 Roboty budowlane/konserwacyjne
 Usługi
 Dostawy
 
INNE
 Redakcja BiP
 Statystyka
 Kontrola
 Rejestr zmian
 Praca
 

Informacja o wydatkowaniu środków publicznych - Roboty budowlane/konserwacyjne


Okoszenie dna rzeki Gardęgi w km 21+720 - 31+620, gm. Gardeja, pow. Kwidzyn

MW. M6-1/2014; Konserwacja gruntowna cieku Gajowego
MW.M2/4//2014; Roboty awaryjne - zabudowa wyrw
MW.M3/3/2014; Doprowadzalnik nr 2 - konserwacja gruntowna 2,9 km
MW.M2/3/2014; Konserwacja gruntowna - udrożnienie kanału E
MW.M5-14/2014; CIEKI NATURALNE - Potok Chyloński
MW.M5-15/2014; Struga Wyszecińska
INFORMACJA O WYDATKOWANIU ŚRÓDKÓW PUBLICZNYCH

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku uprzejmie zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonej procedury wydatkowania środków publicznych na wykonanie usługi/dostawy/robót budowlanych pn.: Okoszenie dna rzeki Gardęgi w km 21+720 - 31+620, gm. Gardeja, pow. Kwidzyn w wyniku przeprowadzonych czynności, stwierdzono, że najkorzystniejszą, zawierającą najniższą cenę za wykonanie przedmiotu wydatkowania jest oferta złożona przez :
Usługi Melioracyjno-Ziemne "Amur" Arkadiusz Lebioda, Kadyny 15/1, 82-340 Tolkmicko

za cenę 30.000,00 złotych brutto
(słownie : trzydzieści tysięcy 00/100 złotych brutto).

D Y R E K T O R
mgr inż. Mariusz Nierebiński
Otrzymują do wiadomości :
1. strona internetowa bip.zmiuw.gda.pl
2. Terenowy Oddział Kwidzyn
3. a/a

Roboty budowlane/konserwacyjne
Podmiot udostępniający: ZMiUW w Gdańsku
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Czaplicki
Wprowadził informację: Sławomir Król
Data udostępnienia informacji: 13 września 2011
Ostatnia aktualizacja: 13 września 2011 - wersja [1]
ilość odwiedzin: 178